Policie o víkendu zatkla několik ekologických aktivistů, účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my, kteří pronikli do koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Prý jim šlo ovzduší, ale ve skutečnosti chtějí zničení kapitalismu.

Krásně to ukázal transparent, kterým aktivisté v koksovně mávali. Stálo na něm: Kapitalismus může za naše pos..né životy (v originále nebylo sprostí slovo samozřejmě vytečkováno).

V této souvislosti jsou důležité dvě věci. Tou první je, že je třeba neustále upozorňovat na fakt, že ochrana životního prostředí je často (netvrdím, že nikdy) spíše fíkovým listem než skutečnou motivací ekologických aktivistů.

Ve skutečnosti převažují dvě jiné motivace. Dnes už víme, že řada zejména německých organizací byla financována z Ruska, aby protestovala proti uhlí a jádru a tím otvírala dveře pro ruský plyn. Činnost aktivistů jde na ruku samozřejmě také podnikatelům v solárním a větrném byznysu. To jsou tedy finanční motivace, které v důsledku ohrožují energetickou bezpečnost a peněženky nás všech (samozřejmě kromě úzké skupiny, kteří na současné situaci vydělávají).

Potom je zde skupina aktivistů, pro něž je ekologie fíkovým listem pro vyjádření politického postoje. Chtějí zničit kapitalismus a nastolit znovu socialismus či komunismus. Vůbec si přitom neuvědomují, jak obrovský skok v ochraně životního prostředí například naše země od pádu komunistického režimu udělala. Pokles emisí je v obrovských desítkách procent, odsířily se elektrárny, v řekách znovu plavou ryby a celkově se nám žije a dýchá mnohem zdravěji.

Pokud lze tedy finančně motivovanou skupinu ekologických aktivistů označit za vychytralou, ta druhá je pak spíš hloupá. Buď jak buď, tito aktivisté dělají skutečné ochraně životního prostředí medvědí službu. Protože životní prostředí opravdu musíme chránit. Musíme se k němu chovat co nejšetrněji.

Většina z nás to dělá. A budeme to dělat mnohem ochotněji, pokud uvidíme, že tím nepodporujeme nějaký zvláštní byznys či snílky o komunismu. S takovými nechce být nikdo normální na jedné lodi.