V této souvislosti není bez zajímavosti zpráva francouzské společnosti La Française d’Énergie (FDE), ve které v květnu 2023 oznámila, že v oblasti Lotrinské důlní pánve v rámci kontrolních prací objevila významné objemy přirozeně se vyskytujícího vodíku, rozpuštěného v karbonské zvodni v různých hloubkách, s koncentrací odhadovanou na 98 % v hloubce 3 000 m. Kdy podle stávajících odhadů z lotrinského ložiska bude možné vytěžit 250 milionů tun tohoto plynu.

Některé zdroje o vodíku z podzemí hovoří jako o vodíku „bílém“. Jenomže bílým vodíkem může být nazýván i vodík, který vzniká jako vedlejší produkt během výroby chemických látek. Tedy pro nativní (existující v přírodním, přirozeném stavu) vodík v podzemí se vyskytující bude příhodnější užívat název „zlatý“, jak je už v několika vědeckých studiích nazýván. A právě zlatý vodík by v dohledné době mohl zřejmě zamíchat kartami mnoha odvětví průmyslové výroby, dokonce i automobilového průmyslu, neboť v palivových článcích dokáže konkurovat bateriím z elektromobilů.

Více: neviditelnypes.cz