Biomasu u nás „proslavila“ zelená politička Kateřina Jacques, která ji sice mohutně podporovala, ale netušila, co to vlastně je. Ale konec legrace. Pálení biomasy je ekologické zvěrstvo, které navíc Brusel podporuje dotacemi.

Je až neuvěřitelné, na kolika lžích je postaven zelený byznys. Všimněte si, co všechno je opatřeno hrdou předponou eko nebo bio. Je to proto, aby to mohlo být dražší, dostávalo to přednost před ostatními produkty a mohly se na to pobírat obří dotace.

Pokud je něco opravdu bio či eko, tak jde jen o peníze. Můžeme (tedy spíše měli bychom) se samozřejmě rozčilovat, že platit každý rok přes 40 miliard do kapes různých solárních baronů je zhůvěřilost, nicméně samo získávání elektrické energie ze slunce je určitě správná cesta.

Mnohem horší je, když se vyplácejí miliardové dotace na něco, co nejenom, že není eko ani bio, ale je to dokonce ekologické zvěrstvo. A přesně to je případ výroby elektrické energie z biomasy.

Ta je považována za zelený a obnovitelný zdroj, takže jsou emise ze spalování biomasy hodnoceny dle systému EU pro obchodování s emisemi jako nulové. Provozovatelé elektráren na spalování biomasy tak nemusejí platit žádné emisní povolenky. Navíc jim z Bruselu každý rok putují dotace ve výši více 160 miliard korun.

A na co že to tedy vlastně všichni připlácíme? Průmyslový proces kácení lesů za účelem výroby dřevěných pelet dosáhl měřítka mnoha milionů tun ročně a zahrnuje přepravu na vzdálenosti v řádech tisíců km. V Evropě totiž není lesů dostatek, takže se do evropských elektráren na spalování biomasy dováží dřevo naftovými tankery hlavně z Ameriky, a to severní i jižní, kde se mj. ve velkém kácejí amazonské pralesy, a potom také ze Sibiře.

Například takoví Dánové, kteří se chlubí, jací jsou zelení a pokrokoví, dovážejí dřevo do svých elektráren na biomasu z Brazílie, konkrétně z ekologicky mimořádně cenné lokality Cerrado. Dřevo urazí téměř 10 tisíc kilometrů. Když se ozvali kritici, že „ekologičtí“ Dánové způsobují huntování brazilských pralesů, tak provozovatel kodaňské elektrárny reagoval. Z Brazílie dnes už dováží jen 5-10 % štěpky. Tedy asi 60 000 tun měsíčně.

Je opravdu neuvěřitelné, že něco takového někdo označuje za ekologické a ještě na to přispívá dotacemi. Stejně tak je neuvěřitelné, že jakási metodika Evropské unie tvrdí, že pálení biomasy má nulové emise CO2.

Víte, jaká je ale realita? Při stejném množství vyrobené elektřiny emitují dřevěné pelety během spalování o 15 procent více než uhlí. Důvodem je, že dřevo oproti uhlí hoří méně efektivně.

Takže uhlí je veřejný nepřítel číslo 1, kterého se musíme okamžitě zbavit, abychom ho nahradili biomasou s většími emisemi. Kvůli tomu vykácíme lesy po celé planetě, všude budou jezdit lodě po oceánech, a ještě do toho nasypeme miliardy na dotacích. Jen pro představu každoročně je na naší planetě vykáceny více než deset milionů hektarů lesů (pro férovost, asi určitě ne vše kvůli biomase). Pro srovnání celá Česká republika má rozlohu necelých 79 milionů hektarů.

Ať se na mě nikdo nezlobí, ale tohle zelené pokrytectví a obludné „ekokšefty“ mě strašně vytáčejí. Bohužel je to trend dnešního světa. Asi ho nezvrátím, ale aspoň se budu i nadále pokoušet. Díky, že mé pokusy čtete a podporujete mě třeba v diskusi pod blogem. Dělá mi to radost.