Pokaždé, když vozidlo zabrzdí, zrychlí nebo zatočí v zatáčce, pneumatiky se opotřebovávají a drobné částice se dostávají do vzduchu, což podle mezinárodního výzkumu o životním prostředí ročně vyprodukuje půl milionu tun částic z pneumatik.

Zdroj: https://www.novinky.cz/auto/clanek/pneumatiky-jsou-podstatnym-producentem-pevnych-castic-britsti-studenti-maji-reseni-40336718