Při vstupu do EU se Česko zavázalo, že zajistí ochranu vzácného soutoku Moravy a Dyje. Lhůta, ve které k tomu mělo dojít, dávno uplynula a Evropské komisi dochází trpělivost. Znovu se mluví o zřízení chráněné krajinné oblasti.

https://www.idnes.cz/brno/zpravy/priroda-rezervace-ochrana-moravska-amazonie-pohansko-morava-dyje.A190601_479710_brno-zpravy_mos1