9. února 1919 byl v Bělověžském pralese zastřelen poslední volně žijící zubr evropský. Zastřelil ho pytlák Bartoloměj Špakovič. Několik zubrů naštěstí zůstalo v soukromých rezervacích a postupně se daří jejich návrat do volné přírody.

Zdroj: https://www.idnes.cz/technet/pred-100-lety/pred-100-lety-zubr-evropsky-zvire-vyhynuti-volna-priroda-polsko-belovezsky-prales.A190208_143505_pred-100-lety_vojt