Pomoc krajině, záchrana ohrožených lokalit a návrat původní přírody. To jsou důvody, které vedou ochránce přírody k nákupu mokřadů. V jejich péči je zatím v Moravskoslezském kraji jediný, měly by ale přibýt další.

https://www.idnes.cz/ostrava/zpravy/mokrad-ochrana-prirody.A190208_456417_ostrava-zpravy_woj