Pokud jezdíte pravidelně autem, určitě jste si všimli nekonečné řady billboardů s českou vlajkou. Byly skoro na všech hlavních tazích z Prahy. Cizinec by nabyl dojmu, že jsme země neskutečných patriotů a vlastenců. Nebo nejsme?

Někdo si dal tu práci a mnoho billbordů s vlajkou ČR přelepil plakátem s požadavkem práva veta pro ČR. Nějaká strana nezávislosti. Nevím jak vy, ale já jsem o ní zatím neslyšela. Ale jsem si jistá, že jít polepit cizí plakáty (byť jen s vlajkou ČR) není asi zrovna nejlepší cesta jak se zviditelnit. Když si odmyslíme, že ty konsktrukce někomu patří a někomu musela vzniknout škoda, proč to někdo nehlídá aby se nic podobného nestalo?

Vždyť takhle se dá veřejně proklamovat cokoliv a ochrana není žádná. Co kdyby tam místo požadavku na právo veta bylo něco mnohem společensky nebezpečnějšího? Třeba požadavek na vyřešení vyloučených komunit spoluobčanů. Možností je nekonečně mnoho.

Proč s tím vláda, potažmo ministr dopravy, který za to asi nese odpovědnost nic nedělá? Andrej Babiš si ty spolupracovníky měl vybírat mnohem lépe, aby se podobný nepořádek nestával. Tím myslím jak přelepování plakátů tak vůbec ony konstrukce, které u dálnic stále jsou a už tam dávno být neměly.

Dala jsem si tu práci a na politické uskupení strana nezávisloti se podívala. Chtějí pro nás právo veta, to je super, ale sami pro sebe si uzurpují právo ničit cizí majetek i když faktem je, že tam ty billboardy dávno neměly být. Takže je to opět klasický úřednický gordický uzel, čekající na čísi zázračné rozetnutí…