Víte, jaký je rozdíl mezi ekologismem a socialismem? Žádný, ani jeden nemůže reálně fungovat! EU to ovšem nevadí…

Parafráze vtipů, které v posledních letech reálného socialismu kolovaly Československem, vystihuje současnost víc, než je člověku milé. Protože mediálně adorovaný a donátory podporovaný ekologismus se také rozhodl „poručit větru dešti“, stejně jako před lety bolševici v Rusku a posléze ve všech jejich satelitech. Kromě větru a deště bude ekonáboženství poroučet i slunci a elektřině. A samozřejmě lidem, bez toho to nejde.

Že je nezbytné se nechovat k přírodě bezohledně, je zřejmé každému uvažujícímu člověku.   Že je kromě toho potřeba vzít v úvahu potřeby současné společnosti a přes dlouhou řadu kompromisů se dostat k obecně funkčnímu modelu je také zřejmé. Jen už ne každému uvažujícímu člověku. Právě tak vznikl ekologismus, jenž si například v přístupu k cizímu majetku nijak nezadá s nacismem nebo bolševismem. Také jej nerespektuje, když se mu to hodí. Ekologismus, stejně jako další „ismy“ naráží samozřejmě na své meze. Jedna z nich se nyní objevila v Norsku.

Součástí „zelené“ ideologie jsou pochopitelně elektromobily. Díky jejich rozšiřování má dojít k odklonu od ropy a poklesu množství emisí v ovzduší. Což je jistě správná úvaha, kdyby byla domyšlená do konce. Či spíš kdyby byly k dispozici potřebné technologie… V Norsku se nyní objevil další problém. Není to nic menšího, než národní ekonomika.

Jádro problému spočívá právě v tom, že v Norsku se elektromobily prodávají jako na běžícím pásu. Protože to stát mohutně podporuje. Jenže to současně znamená, že méně Norů navštěvuje klasické čerpací stanice. „Jak roste počet elektromobilů, začíná se snižovat počet aut navštěvujících čerpací stanice. Ačkoliv sice vozy osazené alternativním ústrojím představují na celkovém vozovém parku pouze 10 procent, již to je podstatné množství. V Norsku tedy vůbec poprvé od chvíle, kdy před sedmi lety začaly masivní dotace elektromobilů, klesají ceny pohonných hmot,“ popisuje situaci portál Autoforum.cz.

Ceny podle jeho informací zatím klesly o 2,9 procenta. Je však zřejmé, že pokud bude přibývat elektroaut, bude klesat i počet návštěvníků „benzinek“. Takže domácí ropný průmysl bude muset počítat s dalším poklesem domácího odbytu, což podle Autofora povede k dalšímu poklesu cen. Tedy také k poklesu zisků státu. „A zároveň to znamená, že narůstá export ropy. Země tak bohatne na něčem, co vlastně odsuzuje, a za peníze z tohoto produktu, podporuje elektrifikaci u sebe doma,“ dokončuje analýzu Autoforum.cz.

Nechme nyní stranou, kde se vezme elektřina, kterou se bude rostoucí počet elektroaut nabíjet. (A také to, jaké jsou skutečné dojezdové vzdálenosti elektrických automobilů.) V souvislosti s popsaným vývojem v Norsku je totiž pozoruhodné uvažování eurokomisařky  Elžbiety Bieńkowské. Podle jejího názoru je totiž „diesel technologií minulosti“ a do pár let zmizí. A nahradí je samozřejmě, co jiného, než elektromobily.