Změna současného systému užívání obalů není možná bez úpravy příslušné legislativy, způsobu prodeje a většinového vkusu zákazníků, říká v rozhovoru Jiří Kotek, ředitel Ústavu makromolekulární chemie AV ČR. Spolu s dalšími vědci nyní prostřednictvím Expertní rady pro vědu evropských akademií (EASAC) upozorňuje, že krize s plasty vyžaduje zásadní systémové změny.

Zdroj: https://www.lidovky.cz/lide/biologicky-rozlozitelne-plastove-tasky-k-zivotnimu-prostredi-setrnejsi-nejsou-rika-odbornik.A200422_121729_ln_veda_ape