Česko je demokratickým státem, kde může každý demonstrovat či protestovat, proti čemu chce. Musí u toho ale dodržovat zákony. Pokud ne, má policie konat. V opačném případě hrozí anarchie, nebo naopak totalita.

Máme za sebou dvě čerstvé zkušenosti. Na další blokádě silnic v Praze sdružením Poslední generace, které požaduje snížení rychlosti na 30 kilometrů v hodině, porušili demonstranti zákon. Podle policie měli pořadatelé zajistit, aby se účastníci pohybovali v pravém jízdním pruhu. To se ale nestalo, demonstranti blokovali i levý pruh a snažili se zastavit jednoho z řidičů, který je pomalou jízdou postrkoval kupředu. „Je na svolavateli akce, aby zajistil její bezproblémový průběh. Vzniklá situace byla důsledkem nedodržení podmínek shromáždění daných Magistrátem hl. města Prahy. Porušili tím zákon, proto jejich jednání bude oznámeno správnímu orgánu,“ napsala policie na Twitteru a dodala, že nevylučuje jednání řidiče jako protiprávní.

Tak nějak to má být, i když já bych jednoznačně byla pro, aby policisté konali sami, demonstranty porušující zákon okamžitě vyzvali, ať dodržují pravidla, a v případě neuposlechnutí výzvy je sebrali. Příště totiž možná dalšímu řidiči „rupnou nervy“ a najede do nich vyšší rychlostí.

Pak zde máme další ekoextrémisty, kterým vadí zase uhlí. Sedm aktivistů z Česka, Polska a Německa včera na několik hodin obsadilo rypadlo v hnědouhelném dole Bílina na Teplicku. Protestovali tak proti prodloužení těžby, které mají Severočeské doly, jež patří pod skupinu ČEZ, od Obvodního báňského úřadu do roku 2035. Původně chtěli na rypadle zůstat minimálně 24 hodin, nakonec ho opustili už odpoledne kvůli hrozbě extrémních bouřek. Policie nikoho nezadržela, báňský úřad ale aktivistům uložil pokutu. Důl musel přerušit činnost, čímž mu vznikla finanční ztráta.

Já k tomu říkám, že je tyto aktivisty měli policisté vyzvat k okamžitému opuštění soukromého pozemku a v případě neuposlechnutí výzvy je rovnou sebrat.

Neexistuje žádný důvod, proč bychom měli tolerovat zcela zjevně protiprávní jednání. Navíc, když se ve stejném scénáři děje opakovaně znovu a znovu. Demonstranti mají samozřejmě právo protestovat proti prodloužení těžby uhlí či čehokoli jiného. Nikdo jim to nezakazuje, ani zakazovat nechce. Ale musí svůj protest realizovat v mezích zákona, tedy v první řadě buď na veřejném prostranství, nebo klidně na soukromém pozemku, ale takovém, kam je majitel pustí.

Tohle vynucování čehokoli, je úplně jedno, jestli třicítky v Praze či konce těžby uhlí, silou, je totiž ohrožení demokracie a právního státu. Pokud se stát nebrání, aktivisté jsou stále silnější v kramflecích. A potom to vede k vylamování dveří soudu, jako to nedávno předvedli fanatičtí příznivci Peterkové. A možná to povede ještě k něčemu horšímu.