Velký Bolevecký rybník ztrácí vodu. V roce 2017 poklesla jeho hladina oproti normálu o 30 centimetrů, v roce 2019 o metr. Největší pokles byl zaznamenán na podzim roku 2020, a to o 130 cm. Tehdy v rybníce chybělo asi 480 000 kubíků vody. Město Plzeň proto začalo řešit, kde chybějící vodu vzít. Nakonec se rozhodlo přivést do rybníka vodu z řeky Berounky. To má ale své kritiky.

Véíce: ekolist.cz