V době, kdy některé části světa, států nebo měst vyhlašují klimatickou nouzi a můžeme si o ní a jejím původu myslet, co chceme, je neuvěřitelné, že náš stát za peníze povoluje zbytečně vysoké emise a to i u aut, která jsou desítky let stará.

Kamarád si koupil klasický sen českého řidiče dvoulitrovou Octavii v TDI. Vždy jezdil v benzínu a naftu míjel. Samozřejmě po nějaké době zjistil, že auto jde načipovat za účelem zvýšení výkonu a v zásadě existují dva způsoby jak to udělat. Na trvalo, přepsáním uložené mapy v palubním počítači ECU (Engine Control Unit), nebo za použití tzv. krabičky, která je připojena na diagnostický konektor auta OBD-II (On-Board Diagnostics) a ECU ovlivňuje komunikací ECU s nejrůznějšími čidly po sběrnici CAN (Controller Area Network).

Obě metody byly u nás vždy nelegální, protože obě vedly a vedou k vysokým emisím. Zvýšení výkonu ve skutečnosti funguje tak, že úpravce zvýší plnící tlak a množství nafty, kterou vstřiky dopravují do válců, díky čemuž vzroste točivý moment a je k dispozici v nižších otáčkách. Současně s tím úpravce sníží množství výfukových plynů, které se přes ventil EGR (Exhaust Gas Recirculation) vrací do sání motoru (snižují se tím emise), čímž se zvyšuje ve válcích teplota a tlak (chladnější vzduch umožnuje lepší hoření), protože výfukové plyny jdoucí z motoru mají až 900°C, kdežto okolní vzduch bude mít teplotu řádově zcela jinou.

Všichni úpravci tvrdí, že emise budou stejné nebo nižší, nemluví ale o emisích oxidu dusičitého (NO2) a oxidu dusnatého (NO) (emisní normy EU je nazývají společně jako emise NOx), ani o CO2, ale pouze o kouřivosti. Oxidy dusíku mají přitom přímou souvislost se zdravotními problémy, kterými jsou různé druhy astmatu u dětí, předčasná úmrtí způsobená dlouhodobou inhalací znečištěného ovzduší s následkem srdečních chorob, chronická obstrukční plicní onemocnění, rakovina plic a nebo plicní infekce.

Tak a teď se dostávám k něčemu pro mne zcela nepochopitelnému. Ministerstvo dopravy, Odbor provozu silničních vozidel za lidový cca milion korun a více, vydá Rozhodnutí o schválení technické způsobilosti hromadných přestaveb v podstatě kde komu, kdo má peníze a vzorové auto, na kterém doloží, co a jak bude upravovat. Žadatel má následně zákonem povolené změny výkonu a průběhu točivého momentu motorů pomocí dodatečných softwarových úprav řídících systémů motoru až o 20% směrem nahoru. Upravovat se mohou vozidla s emisními normami EURO 3 až EURO 6.

Zásadní problém vidím v tom, že vozidla nemusí ihned po absolvování na měření emisí CO2 a NOx někam, kde úpravy zvané chiptuning nedělají, ideální by bylo pracoviště ministerstva, které nebude nijak ovlivnitelné a to myslím finančně jako úplatek. Stále je totiž možné na STK a emisích přes všechna bezpečnostní opatření projít s autem, které emise a ani technický stav nesplňuje.

Jako ideální bych viděla zavedení a to okamžité, pomocí vládního nařízení, kontrolování emisí pomocí zátěžového měření přímo v dopravě dle nové normy RDE (Real Driving Emissions), která jen tak po česku očůrat nejde. Naftová auta totiž v současné době při měření emisí mají kontrolovánu pouze kouřivost, nic jiného se tam neměří….ani CO2 ani NOx.

K čemu to měření emisí tedy je?

K zisku vlastníků stanic STK, které nově musí mít i měření emisí, bez nichž na STK nesmíte. Že je to dobrý kšeft a chtěli byste mít vlastní STK? Zapomeňte, je to uzavřený kruh, skoro se vnucuje napsat slovo kartel, či přímo mafie, podpořená zákony a lidmi na ministerstvu dopravy, kteří rozhodují o udělení licence a to až poté co nějakou stanici STK postavíte, zkolaudujete a najmete zaměstance 😀 Bližší podrobnosti ani nechtějte vědět a o svém vlastním STK bez velkých startovacích peněz ani neuvažujte.

Jsou východiskem elektrická auta? Na to se podívám příště, pěkné čtení to nebude. A na úplný závěr snad jen malý dovětek o tom, že Mercedes od letošního roku prodává všechny své naftové modely s platnou emisní normou EURO 6d, která vstoupí v platnost na území EU až 1.1.2020. Je vidět, že elektrická auta nepotřebujeme a že pořádné motory mohou být i ekologické a přitom výkonné, jak je patrné z grafu dole, kde jsou emise NOx u zahřátého motoru defacto nulové.

Motor OM 654q ve voze B-Class 220d s měřením pomocí PEMS (Portable Emissions Measurement System). Kombinovaná spotřeba paliva 4.5 – 4.4 l/100 km, emise CO2 119 – 116 g/km