Bída v Evropě, místo čistého vzduchu ve světě, to je cíl, ke kterému dovedou ekologičtí křižáci náš světadíl. A víte proč? Protože můžou. Protože jsou to rozmazlené děti.

Protože většina ze zákonodárců v europarlamentu, který se stal převodní pákou pro plnění snů fanatických názorových skupin, více méně levicově orientovaných, se neptá po vyčíslení praktických dopadů aktivistických nápadů. A ani po tom, co je vůbec uskutečnitelné.

Prvotní emisní limity a původní tlak na ekologizaci průmyslu, byl krok správným směrem, protože bez toho by se třeba do odsiřování elektráren pouštěl málokdo. Stejně tak jsou v pořádku vesnické čističky odpadních vod a ve výčtu se dá pokračovat. Jenže pak někde v centrále Grýnpís, nebo kde je to ta obdoba Kominterny pro 21. století, rozhodli, že je potřeba přešaltovat na vyšší kvalt.

Že je potřeba přestat brát ohled na to jak funguje svět, na fyzikální zákony i na tržní zákonitosti. Že je potřeba světu vnutit to, co oni chtějí. Protože nechtějí čekat, protože chtějí vidět na vlastní oči, že zachránili svět. Protože se chovají jako rozmazlené děti: já to chci a chci a chci!!! Protože to jsou rozmazlené děti…

Všichni ostatní vědí, že takhle se v životě může chovat právě jen rozmazlené dítě. Každý odpovědně fungující člověk se totiž musí ptát na to, jak věci fungují a respektovat to. A tam, kde je to potřeba změnit, je obvykle potřeba (bohužel, to souhlasím!) měnit pozvolna. Protože ty rychlé změny, často nazývané revoluční, mívají také podobné dopady jako revoluce. Třeba ta Velká říjnová, nebo Velká francouzská…

Že europarlamentem projde už každá pitomost, bylo definitivně jasné ve chvíli, kdy tenhle sbor schválil směrnici omezující legální držitele zbraní ve jménu boje proti terorismu. Nikdo z činitelů EU nevzal v úvahu fakt, že teroristé si jaksi ze zásady nepořizují zbrojní průkazy a nenakupují zbraně na základě nákupního povolení. A nic na tom nezměnili ani někteří čeští poslanci, kteří proti schválenému znění směrnice brojili, ani celoevropská petice, ani národní petice.

Atakování Maďarska za „porušování evropských hodnot“, útočení na Polsko kvůli reformě soudnictví, nebo na celou V4 kvůli migraci, neochota chránit vnější hranice unie, to jsou další ukázky toho, jak pokřiveně se v institucích EU uvažuje a jedná.

Takhle, bez respektování logiky, faktů, zákonitostí a zákonů, se zpřísnily limity pro uhelné elektrárny a úplně nejnověji i emisní limity pro automobily. Nic nepomohlo vysvětlování automobilek, že jich nejsou schopny dosáhnout při udržení konkurenceschopných cen. Což způsobí jediné: lidé přestanou kupovat evropská superekologická auta. Budou kupovat ojetiny, dokud je EU nezakáže. Elektromobily to nezachrání, protože jejich výroba je dražší než, výroba klasických aut. Na auta z dovozu se nasadí taková cla, že je do Evropy nikoho ani nenapadne dovážet.

Samozřejmě, že si nová auta budou lidi pořád kupovat, jen jich bude řádově méně, protože na to nebudou mít. A když nebude velký odbyt, nebude ani velká výroba (vývoz mimo EU nebude myslitelný) a tím pádem nebude potřeba tolik zaměstnanců. Co to udělá v Česku, Německu, Francii a Itálii je asi každému jasné. Ne tak ekokřižákům. (Mimochodem, v Česku zaměstnává autoprůmysl značně přes 100 tisíc lidí, kolik z něj má stát netuším…)

Takže zkusím malou rekapitulaci ekokřižáckého tažení:

Nepoužívejte nedotované uhlí, používejte dotované obnovitelné zdroje. Výsledkem je zdražování elektřiny, které se promítá nejen do nákladů rodin, ale i do nákladů výroby. Průmysl v Německu, kde je nejdražší elektřina v Evrop  naplno hlásí, že cena elektřiny už podkopává jeho konkurenceschopnost. Jestli to tak půjde dál, přijde propouštění, napříč průmyslovými odvětvími.

Netopte uhlím! Jenže to je nejlevnější otop, který je na trhu. Čím budou topit lidi, kteří nemají ani na to, aby topili dřevem? Nebo plynem, který ovšem produkuje emise také, což ostatně i dřevo. Výsledkem budou dotace na topení?

Auta musí splňovat téměř nedosažitelné limity. Výsledkem bude zdražení produkce, výrazný pokles odbytu a propouštění.

Elektromobil do každé rodiny. Výsledkem je větší ohrožení životního prostředí, protože výroba elektromobilů zatěžuje přírodu víc, než těch klasických. Elektřinu pro jejich pohon navíc musí někdo vyrobit a většina elektřiny je zatím pořád z fosilních zdrojů (uhlí, plyn)A podle energetiků prý ještě dlouho bude. Nicméně cena elektřiny půjde nahoru, cena těch aut taky, protože jejich výroba je drahá, takže se z nich prodejní trhák nestane. Takže nejspíš další propouštění.

A svět? Ten se na nějaké limity vykašle… Kdyby EU vynaložila stejné úsilí jako na vymýšlení limitů a s nimi spojenou plíživou likvidaci evropského blahobytu na prosazení celosvětové ekologizace se zvláštním důrazem na Čínu, to by pak mělo takové snažení teprve smysl!

Do té doby je to jen flagelantství, sebemrskačství, které udělá Evropě spousty problémů, pokud ji to ekonomicky úplně nepoloží. A nejhorší na tom je to, že i kdyby celá EU přestala ze dne na den vypouštět jakékoli emise, v jejich světovém objemu by se evropských asi 10 procent prakticky neprojevilo…